header

Критерии за одобрение на демонтираната част

Върнатата демонтирана част е необходимо да бъде еквивалент на закупения продукт. Препоръчително е връщаната част да е в оригиналната опаковка на закупения нов артикул. В случай, че ползването на оригиналната опаковка не е възможно, то връщаната част трябва да бъде маркирана с точните данни от новозакупения продукт.

Съгласно изискванията за защита на околната среда, връщаните възли трябва да са обезопасени и опаковани по такъв начин, че да не замърсяват околната среда. Демонтираните части и възли (например кормилни механизми със сервоусилване, помпи, компресори на климатични системи) трябва да бъдат предоставяни без работния агент. Изводите на връщаното тяло е необходимо да бъдат затворени с тапи, например с тези от закупения продукт.

Приемаме само комплектовани, неразглобени части, отговарящи на посочените по-долу технически изисквания.


GKN

Core criteria for electric power steering systems

Core criteria for power pumps + flushing info

Core criteria for power pumps

Core criteria for steering racks


TRW

TRW core acceptance


BOSCH

Alternator

Starter

Diagnostic Hardware

Brake Caliper

Electro hydraulic brakes EHB

ABS-/ESP-Electronic control unit

Hot-film air mass sensor and control unit HFM5

Hot-wire air-mass sensor HLM

Fuel distributor

Control Unit

Ignition distributor

Common Rail Injector (CRI/CRIN)

Large Engine Common Rail Injector (CRIN LE)

Nozzle and Holder Assembly

Unit Injector CV (UIN)

Unit Injector PC (UIP)

Common Rail High-Pressure Pump CP

Cylinder Head

Parts Set PSG5

Unit Pump

Distributor Injection Pump

Solenoid Valve (DMV10)

Solenoid Valve (DMV11)

Denox 1

Denox 2

Denox 2.2

Denox 3.1

Steering Pump

Steering Pump Electric

Steering Hydraulic

Steering Electric

Steering CV

Power cylinder

Commercial Vehicle Clutch Components

Clutch pneumatic concentric actuator

Dual-Mass Flywheel

Torque Converter

Turbocharger