header

BIZOL Silicone+ L51

СМАЗОЧНИ ПРЕДИМСТВА:
• отлична механична и температурна стабилност;
• превъзходна защита от корозия.


Силиконов спрей с насочваема струя за смазване и защитаване на пластмасови и гумени части. Отблъсква водата,  pH-неутрален и устойчив на влияния на времето, слаби киселини и основи. BIZOL Silicone Spray предотвратява замръзване и изсъхване на гумени части, напукване и скърцане на пластмасови части, като осигурява превъзходна механична и температурна стабилност. С допълнителна глава и удължителна тръбичка.


Приложение:

Гуми по вратите / скърцащи пластмасови части / табла / брони / люкове / релси (каравани, затъмнители) / плъзгащи се врати / режещи дискове / отливки


Опаковка:

400 ml