header

BIZOL Protect ATF Asia

ПРЕДИМСТВА:
• правилни функционалност дори при екстремни работни условия;
• защитава срещу износване на съединителя;
• гладко превключване на скоростите.


BIZOL Protect ATF Asia е трансмисионнатечност за автоматични трансмисии и хидравлични съединители, които покриват изискванията на най-новите спецификации на азиатския пазар. Този продукт осигурява правилна работа на хидравличните предавки дори под тежки работни условия и значително плаване на температурата.


Базово масло: HC-синтез


Одобрения и спецификации:

JASO M315 1A

GM Daewoo

Toyota T-III / T-IV

Nissan Matic C / D / J

Subaru ATF

Mitsubishi

Diamond SP-II / SP-III

Kia

Hyundai

Isuzu BESCO ATF II / ATF III

Mazda AFT D III / AFT M III

Daihatsu Alumix AF Multi

Suzuki ATF Oil / ATF Oil Special