header

BIZOL Oil Save+ o93

ДОБАВКА ЗА МАСЛО, ПРЕДИМСТВА:
• намалена консумация на масло; 
• екстремно намалено изпускане на син дим.


BIZOL Oil Save+ o93 минимизира дима от ауспуха причинен от увеличено изгаряне на масло. Стабилизира вискозитета на маслото, увеличава уплътнението, минимизира консумацията на масло и намалява шума от двигателя като предотвратява проникването на масло в горивната камера.


Приложение:

Максималното отношение BIZOL Oil Save+ o93 и двигателно масло трябва да бъде 1:10. Не е подходящо за мотоциклети с мокри съединители.


Опаковка:

250 ml