header

BIZOL Oil Life+ o91

ДОБАВКА ЗА МАСЛО, ПРЕДИМСТВА:
• подобрява смазочната ефективност на двигателното масло; 
• оптимизира температурното поведение на вискозитета.


BIZOL Oil Life+ o91е мултифункционална, високопроизводителна добавка за намаляване на триенето и износването, и за поддържане на стабилен вискозитет. Дори при екстремни условия предотвратява загубата на вискозитет в двигателното масло и забележимо подобрява защитата срещу износване на двигателя.


Приложение:

Една опаковка е достатъчна за 4-7 литра двигателно масло. След прибавянето към двигателното масло оставете двигателя да загрее. Продуктът може да се добави по всяко време.


Опаковка:

250 ml