header

BIZOL Gasoline System Clean+ G80

ДОБАВКА ЗА БЕНЗИН, ПРЕДИМСТВА:
•подобрява ефикасността на работата, общата безопасност и работата на двигателя;
• разтваря отлаганията по клапаните и в горивната камера.


BIZOL Gasoline System Clean+ g80 е безпепелна комбинация от активни субстанции за почистване на цялата горивна система и почистването й от отлагания и корозия. Този продукт е разработен съгласно последните технологии за добавки, гориво и двигатели и покрива изискванията на както на най-новите така и на предишните поколения двигатели.


Приложение:

Една опаковка е достатъчна за максимум 75 л гориво. Просто прибавете към горивото; сама се смесва.


Опаковка:

250 ml