BIZOL Дизел антигел


BIZOL Дизел антигел

ДОБАВКА ЗА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО, ПРЕДИМСТВА:
• намалява точката на превръщане на дизеловото гориво в гел;
• подобрява филтрирането на дизеловото гориво.


BIZOL Дизел антигел осигурява течливостта на дизеловото гориво до  -31 °C. Ефикасността на продукта зависи от качеството на горивото. Не е ефективно ако се прибави към гориво, което вече е станало на гел.


Приложение:

Продуктът трябва да се прибавя до - 5°C преди дизеловото гориво да стане на гел. За по-добро смесване се препоръчва да са се прибави продуктът в резервоара преди зареждане. Отношение на смесване: 1:1000 (250 ml са достатъчни за 250 литра дизелово гориво).


Опаковка:

250 ml