header

BIZOL Coolant Asia

ПРЕДИМСТВА:
• превъзходна, дълготрайна защита на охладителната система;
• защитава срещу прегряване;
• повишава безопасността на шофиране.


BIZOL Coolant Asia е long life антифриз за защита на охладителните системи на автомобила. Направен е на базата на етилен гликол и съдържа фосфатни компоненти, които са характеристични за производителите на азиатски автомобили. Продукта не съдържа нитрити, амини, силикати и борати. Тази формулировка е с иззключително дълги интервали за смяна за до 10 години. Концентрат! Да се смеси с вода преди употреба!


Одобрения и спецификации:

GM Daewoo EDS-M-8210

Ssangyong SES N 761-01

Renault Samsung SMS 591-01

Ford WSSM97B55 Motorcraft Specialty Green Engine Coolant

Mazda C200-CL-005A4X FL22 Coolant

Hyuindai / Kia MS 591-08

Honda E-Coolant Green 08CLAG010S0

Subaru SOA635002 / SOA868V9210 Long Life Coolant

Nissan L250 Anti-freeze Coolant KE90299944