header

BIZOL Contact Clean+ c32

ПРЕДИМСТВА ПРИ ПОЧИСТВАНЕ:
• анти-корозионен;
• не оставя следи.


Спрей с големи разтварящи свойства за почистване на електрически контакти. Той е непроводим и некорозионен и не оставя следи. BIZOL Contact Cleaner има мощна струя и благодарение на специална си глава може да се използва обърнат с главата надолу. С допълнителната глава с удължителна тръбичка.


Приложение:

Ключове / актумулатори / батерии / контактни точки / ключове върху печатни платки / разклонители


Опаковка:

400 ml