header

BIZOL Allround ATF D-III+

ПРЕДИМСТВА:
• осигурява удължен живот на трансмисията;
• универсално приложимо;
• подходящо при всички изисквания на DEXRON III.


BIZOL Allround ATF D-III+ етрансмисионна течност за автоматични скоростни кутии и хидравлични съединители, които изискват спецификация ATF Dexron III. Този продукт осигурява правилна функционалност дори при екстремни работни условия и значително плавания на температурата. Също е приложима за хидравлични системи, които работят при трудни работни условия.


Базово масло: HC-синтез


Одобрения и спецификации:

GM Dexron III H / III G / II E / II D / TASA

Volvo 97340 / 97341

MB 236.1 / 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.9 / 236.10

ZF TE-ML 02F / 03D / 04D / 05L / 09 / 11A / 11B / 14A / 14B / 16L / 17C

Voith H55.6335.XX / H55.6336.XX

Caterpillar TO-2

MAN 339 Z1 / 339 Z2 / 339 Z3