header

AC Grease CALTECH 3

AC Grease CALTECH 3 притежава висока водоустойчивост и предпазва от корозия и износване. Предназначена е за смазване на лагери и други триещи се детайли и механизми, работещи в условия на невисоки налягания. Температурният диапазон на приложение е от -20oС до +60oС. S2 - Да се пази далече от достъп на деца. S37 - Да се носят под ходящи ръкавици. Срок на употреба - виж датата на опаковката.


Одобрения и спецификации:

ISO 6743-9 - ISO-L-XBAEA 3;

DIN 51502 - K 3 C-20


Разфасовки:

0.4 кг - европатрони, 0.8 кг, 4 кг, 15 кг